Ekspert və kadr bankı

Sıra Ekspert Təvəllüd Xidmət Sahəsi
01 Vüqar Hacıyev 08.12.1988 Sosial-ictimai xidmət sahələri
02 Fərhad Abdulov 10.04.1986 uşaq təşəbbüsləri və mədəniyyət sahəsi üzrə
03 Xalid Kazımov 02.10.1978 İnsan hüquqları, Təhsil